fellowes logo
HOE WERKT HET?
 • step 1
  Stap 1.
  Vul het online formulier in voor uw claim.

  Houd volgende documenten bij de hand:

  • Kopie van uw aankoopfactuur

  • Serienummer

 • step 2
  Stap 2.
  Upload een kopie of foto van uw aankoopfactuur
 • step 3
  Stap 3.
  Het cadeau wordt naar uw adres gestuurd
 • step 4
  Stap 4.
  Hulp nodig? Neem contact op
Velden met een sterretje * zijn verplicht in te vullen.
Persoonlijke Gegevens
*
*
*
*
Zorg ervoor dat het verzendadres correct is en dat u beschikbaar bent om het cadeau te ontvangen
*
*
*
Nederland
*
*
*
Productgegevens
*
*?
*
DD/MM/JJJJ
*
*
*?
*
DD/MM/JJJJ
*
*
*?
*
DD/MM/JJJJ
*
*
*?
*
DD/MM/JJJJ
*
*
*?
*
DD/MM/JJJJ
*
?
Hoe heeft u gehoord van deze actie? (Selecteer 1 antwoord)
Zou u ons aanbevelen? 0 is extreem onwaarschijnlijk en 10 is extreem waarschijnlijk dat u ons zult aanbevelen. (Selecteer een antwoord)
Bijgewerkt op 6:31 / 29-jun-2022

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gratis JBL headphone bij een selectie van Fellowes lamineermachines en inbindmachines

 

 

1. De promotie loopt van 1 juli 2022 tot en met 30 september 2022 (de laatste aankoopdatum). De actie staat alleen open voor legale inwoners van: België, Nederland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Polen, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, (de 'Deelnemende Markten'), die 18 jaar of ouder zijn, met uitzondering van werknemers en hun naaste familieleden van Fellowes, zijn agenten, zijn distributeurs, een dergelijke wederverkoper of iemand die professioneel verbonden is met deze promotie.

 

2. Door deel te nemen aan de actie aanvaardt de deelnemer deze voorwaarden en wordt hij geacht kennis te hebben genomen van het privacybeleid van de promotor, dat beschikbaar is op: https://www.fellowes.com/gb/en/misc/privacy-policy.aspx, en in te stemmen met het verzamelen van zijn gegevens voor zover dat nodig is voor de doeleinden van deze actie.

 

3. De inhoud van het aanbod is als volgt:

 

a) De consument koopt ten minste een van de volgende "promotionele producten":

Amaris A3 lamineermachine (geldig van 1 juli tot 30 september)

Venus A3 lamineermachine (geldig van 1 juli tot 30 september)

Jupiter A3 lamineermachine (geldig van 1 juli tot 30 september)

Lyra™ 3-1 inbindcentrum (geldig van 1 juli tot 30 september)

 

b) Om uw claim(s) te registreren, gaat u naar https://www.fellowes-promotion.com/ en maakt u een account aan, waarbij u uw persoonlijke gegevens op het registratieformulier invult. Na succesvolle registratie ontvangt u unieke inloggegevens voor uw persoonlijke accountplatform. Het platform kan worden gebruikt om tijdens de actie meerdere aankopen te uploaden en bestaande claims te controleren.

 

Voor de productclaims moet een factuur/kassabon worden ingediend voor de promotionele producten (vermeld in 3.a) die tijdens de actieperiode werden aangekocht.

c) U heeft 45 kalenderdagen, gerekend vanaf de datum van aankoop, om uw inzending in te dienen. Voor alle duidelijkheid: de uiterste dag voor het indienen van claims is 14 november 2022.

 

d) Maximaal 5 claims per persoon/verzendadres gedurende de actieperiode.

 

e) Voor alle duidelijkheid, een geldige claim is een volledig ingevuld claimformulier waarbij promotionele producten zijn gekocht, binnen de promotionele data binnen een deelnemende markt en met een geldig bewijs van aankoop. Een geldig aankoopbewijs dient duidelijk te vermelden: datum van aankoop, naam van het aangekochte promotionele product en de aankoopprijs. ('Bestelbevestigingen' of 'Verzendberichten' worden niet geaccepteerd).

 

Indien de consument de hierboven uiteengezette procedures correct volgt, komt hij in aanmerking voor een gratis JBL tune 660NC draadloze hoofdtelefoon of een vergelijkbaar model (afhankelijk van de voorraad) bij aankoop van een:

 

Venus A3 lamineermachine (geldig van 1 juli tot 30 september)

Jupiter A3 lamineermachine (geldig van 1 juli tot 30 september)

Lyra™ 3-1 Bindcentrum (geldig van 1 juli tot 30 september)

 

of een gratis JBL tune 500 hoofdtelefoon of een vergelijkbaar model (afhankelijk van de voorraad) bij aankoop van een:  

Amaris A3 lamineermachine (geldig van 1 juli tot 30 september)

 

4. Indien u de promotionele producten aan de verkoper retourneert om welke reden dan ook (met uitzondering van een productfout), hebt u geen recht op het/de gratis product(en).

 

5. De tijd die nodig is om claims te controleren en goed te keuren kan variëren. U kunt uw gratis product(en) binnen veertig (40) dagen na ontvangst van de bevestigingse-mail verwachten. Deze e-mail wordt naar het e-mailadres gestuurd dat u bij de registratie hebt opgegeven.

 

6. Deze promotie is afhankelijk van beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt. Bovendien kan de promotie niet worden gebruikt in combinatie met enige andere stimuleringspromotie van welke aard dan ook en door welke promotor dan ook.

 

7. Levering zal pas plaatsvinden wanneer de deelnemer het nodige papierwerk heeft verstrekt om zijn aanvraag te verwerken. Verzendingen van het gratis product kunnen alleen plaatsvinden naar een binnenlands adres. De levering zal pas plaatsvinden wanneer de deelnemer alle nodige gegevens heeft verstrekt om zijn aanvraag te verwerken.

 

 

8. De aandacht wordt specifiek gevestigd op het gegevensbeschermingsvakje op het aanvraagformulier voor toestemming voor het verzamelen van persoonsgegevens. Wij verzamelen uw gegevens uitsluitend ten behoeve van deze actie en zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van deze actie.

 

9. De gegevens van de consumenten zullen zonder hun toestemming niet aan derden worden doorgegeven, behalve wanneer dit nodig is voor de administratie van deze promotie. Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ierland is de agent die door Fellowes is aangesteld voor het beheer van deze promotie. 

 

10. Het bedrijf dat zeggenschap heeft over uw gegevens, d.w.z. het bedrijf dat instructies geeft over de manier waarop ze worden gebruikt, is Fellowes Ltd adres: Unit 2, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster DN11 0BF Verenigd Koninkrijk. De gegevens zullen worden bewaard in overeenstemming met het privacybeleid van de Organisator, dat hier kan worden geraadpleegd: https://www.fellowes.com/row/en/misc/Pages/privacy-policy.aspx

 

11. U hebt te allen tijde het recht contact op te nemen om uw toestemming voor het verzamelen van uw gegevens in te trekken.

 

12. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit.  

 

13. Zonder uw gegevens kunnen wij deze actie niet uitvoeren met u als deelnemer. 

 

14. De promotor is niet verantwoordelijk voor eventuele communicatiestoringen tussen de consument en de internetadressen die in het kader van deze promotie worden gebruikt. 

 

15. De promotor en zijn geassocieerde agentschappen en bedrijven zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies (inclusief, zonder beperking, indirect, speciaal of gevolgverlies of winstderving), uitgave of schade die wordt geleden of opgelopen (al dan niet voortvloeiend uit nalatigheid van een persoon) in verband met deze promotie of het accepteren of gebruiken van het geschenk, behalve voor enige aansprakelijkheid die niet bij wet kan worden uitgesloten. 

 

16. Elke poging om een vals aankoopbewijs in te dienen, of om hetzelfde aankoopbewijs te gebruiken als bewijs van verdere aankopen, zal leiden tot onmiddellijke diskwalificatie en, in extreme gevallen, tot aangifte bij de bevoegde autoriteiten. 

 

17. In het geval van uitzonderlijke omstandigheden, buiten zijn redelijke controle en alleen wanneer omstandigheden dit onvermijdelijk maken, behoudt de promotor zich het recht voor om de promotie of deze algemene voorwaarden in elk stadium te annuleren of te wijzigen, maar zal altijd proberen het effect op de deelnemers tot een minimum te beperken. 

 

18. De promotor behoudt zich het recht voor om verdere informatie over de promotionele producten en promotionele details te communiceren aan geregistreerde deelnemers die zich hebben ingeschreven. 

 

19. De relevante voorwaarden van deze actie kunnen worden geraadpleegd op de website van de actie en zijn gratis verkrijgbaar op het in punt 3, onder b), hierboven vermelde websiteadres.

 

20. Elke vraag betreffende de juridische interpretatie van de regels zal gebaseerd zijn op Engels recht en de rechtbanken van Engeland en Wales zullen exclusieve jurisdictie hebben. 

 

21. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt beoordeeld, zal dit geen invloed hebben op of gevolgen hebben voor de voortzetting in volle kracht van de rest van de bepalingen. 

 

22. Door deel te nemen aan deze actie, erkent u dat u de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en het claimformulier hebt aanvaard en gelezen. 

 

23. JBL Tune 660NC en JBL Tune 500 hoofdtelefoons zijn handelsmerken van Harman International. Harman International is niet verbonden aan deze actie. 

 

24 . De naam en het adres van de promotor is: Fellowes Ltd | Unit 2, Ontario Drive | New Rossington | Doncaster | DN11 0BF | Verenigd Koninkrijk

* Ik verklaar dat ik de Voorwaarden en bepalingen van deze actie heb gelezen en aanvaard. Ik accepteer het privacybeleid.
Ik ontvang graag informatie via e-mail betreffende toekomstige producten, promoties, aanbiedingen en evenementen van Fellowes.

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons, neemt u dan contact met ons op via fellowes-unsubscribe@promotion-support.com