fellowes logo
Aktualizováno dne 12:48 / 06-čec-2022

 

Podmínky akce

Bezplatné sluchátka JBL při koupí vybraných modelů laminátorů a vazačů Fellowes

 

Oprávnění

 1. Akce platí od 1. července do pátek 30. září 2022 (poslední den, ve kterém lze provést nákup produktů v rámci akce). Akci se mohou zúčastnit obyvatelé: Rakouska, Německa, Švýcarska, Belgie, Nizozemska, Lucemburku, Francie, Velké Británie, Irska, Španělska, Portugalska, Itálie, Polska, České republiky, Maďarska, Slovenska, Norska, Švédska, Finska, Dánska, Chorvatska, Rumunska („Zúčastněné trhy”), starší 18 let, s výjimkou zaměstnanců Fellowes a jejích nejbližší rodiny, distributorů Fellowes a jejích zaměstnanců a osob jakýmkoliv způsobem profesně spojených s touto akcí.

 

 1. Zúčastněním se této akce, účastník přijímá tento řád a považuje se, že se seznámil s politikou soukromí Fellowes, dostupnou na adrese: https://fellowes.pl/polityka-rodo.htmla vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nezbytně nutným pro účely realizace této akce.

 

Akční nabídka

 

 1. Podmínky akce:

 

a) Účastník akce si musí pořídit minimálně jeden produkt Fellowes z níže uvedeného akčního seznamu:

Laminátor Fellowes Amaris A3 (nabídka platí od 1. července do 30. září)

Laminátor Fellowes Venus A3 (nabídka platí od 1. července do 30. září)

Laminátor Fellowes Jupiter A3 (nabídka platí od 1. července do 30. září)

Vazač Lyra™ 3-v-1 (nabídka platí od 1. července do 30. září)

 

 

b) Pro registraci přihlášky vstupte na webovou stránku www.fellowes-promotion.coma vytvořte účet účastníka, zadáním svých osobních údajů do registračního formuláře. Po úspěšné registraci obdržíte unikátní přihlašovací údaje ke svému účtu na portálu. Portál se může využit pro registraci mnoha přihlášek a monitorování stavu už existujících.

 

Přihlášení vyžaduje zaslaní faktury / účtenky potvrzující nákup produktů, ne které se vztahuje akce (ze seznamu uvedeného v bodu 3a), v době platnosti akce.

c) Na zaslání přihlášky máte 45 kalendářních dnů od data nákupu. Posledním dnem registrace přihlášek je 14. listopad 2022.

 

d) Účastník akce může registrovat maximálně 5 produktů na osobu / adresu zaslání dárku.

 

e) Přihláška se bude považovat za platnou vyplní-li účastník správně a celý registrační formulář, prostřednictvím, kterého přihlásí minimálně jeden produkt, na který se akce vztahuje, nakoupený během trvání akce na území země, kde platí akce a vlastní doklad o jeho koupí. Doklad o koupí musí zřetelně uvádět: datum nákupu, název akčního/ch produktu/ů a cenu. („Potvrzení objednávky”, nebo „Informace o zaslání produktu” nejsou přijatelné).

 

Dodržuje-li spotřebitel výše uvedená pravidla, bude kvalifikován k obdržení bezplatných bezdrátových sluchátek JBL Tune 660NC, nebo srovnatelného modelu (dle skladových zásob) při koupi následujících produktů:

 

Laminátor Fellowes Venus A3 (nabídka platí od 1. července do 30. září)

Laminátor Fellowes Jupiter A3 (nabídka platí od 1. července do 30. září)

Vazač Lyra™ 3-v-1 (nabídka platí od 1. července do 30. září)

 

 

nebo bezdrátových sluchátek JBL Tune 500, nebo srovnatelného modelu (dle skladových zásob) při koupi následujících produktů:

Laminátor Fellowes Amaris A3 (nabídka platí od 1. července do 30. září)

 

 1. Jestli z jakéhokoliv důvodu (s výjimkou výrobních vad) prodejci vrátíte přihlášené během akce produkty, nebudete oprávnění obdržet dárek.

 

 1. Přihlášky se budou vyřizovat podle pořadí jejích zaslání. Dárek by měl být odeslán během čtyřiceti (40) dnů od obdržení elektronické zprávy obsahující potvrzení správnosti přihlášky. Zpráva bude odeslána na adresu e-mail uvedenou během registrace.

 

 1. Realizace akce závisí na dostupnosti produktů, na které se akce vztahuje a platí do vyčerpání zásob. Navíc se akce nesmí spojovat se žádnou jinou akcí Fellowes.

 

 1. Zásilka bude provedená na tuzemskou poštovní adresu. Zásilka bude provedená pouze po dodání účastníkem všech nezbytných podkladů a údajů pro vyřízení přihlášky.

 

 

Osobní údaje

 1. Věnujte zvýšenou pozornost kolonkám potvrzujícím souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů. Shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za účelem realizace této akce a po dobu, která je nezbytně nutná pro její uskutečnění.

 

 1. Údaje účastníků se nebudou předávat třetí straně bez jejích souhlasu, ledaže bude to nezbytně nutné pro uskutečnění akce. Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko je společnost určená společností Fellowes k obsluze této akce.

 

 1. Vaše osobní údaje zpracovává společnost Fellowes Ltd, Unit 2, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster DN11 0BF, Velká Británie. Údaje se zpracovávají v souladu s politikou soukromí Pořadatele: https://fellowes.pl/polityka-rodo.html

 

 1. V libovolném okamžiku máte právo zrušit souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

 

 1. Máte nárok na podání stížnosti předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

 1. Nesouhlas se zpracováním Vaších osobních údajů znemožní účast na akci v podobě účastníka.

 

Ostatní ustanovení

 1. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv chyby elektronické komunikace mezi účastníkem a e-mailovými adresami využívanými na potřeby této akce.

 

 1. Pořadatel a s ním spojené subjekty nenesou odpovědnost za jakékoliv ztráty (včetně: bez omezení, vedlejší, zvláštní, nebo nepřímé ztráty nebo ztráta zisků), vzniklé nebo zadržené výdaje nebo škody (nezávislé na tom, zda jsou výsledkem jakékoliv nedbalosti) v souladu s touto akcí, nebo odběrem, nebo využitím dárku, s výjimkou veškeré zodpovědnosti, kterou nelze zákonně vyloučit.

 

 1. Snaha použit falešnou účtenku nebo přihlásit tu stejnou účtenku v několika přihláškách bude mít za následek diskvalifikaci účastníka, a v krajních případech může vést k nahlášení případu příslušným úřadům.

 

 1. Kvůli výjimečným okolnostem, které zůstávají mimo kontrolu pořadatele, si pořadatel vyhrazuje právo odvolání nebo změny akce nebo řádu v každé fází akce. U takových změn se pořadatel bude snažit minimalizovat jejích vliv na účastníky akce, cílem předejit zbytečnému zklamaní.

 

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo dodat registrovaným účastníkům, kteří s tím souhlasili informace ohledně produktů, na které se vztahuje akce a podrobnosti týkající se akce.

 

 1. Řád akce je zveřejněn na webových stránkách akce, adresa stránky je uvedená v bodu 3b výše.

 

 1. Veškeré otázky týkající se právního výkladu ustanovení Řádu budou založené na anglické legislativě, a spory týkající se akce budou řešený u soudu Anglie a Wales, dle pravidel výlučné příslušnosti.

 

 1. Bude-li jakákoliv část ustanovení pravidel akce uznaná neplatnou, v rozporu se zákonem nebo bude nevykonavatelná, nebude ovlivněná platnost ostatních ustanovení.

 

 1. Zúčastněním se této akce, potvrzujete, že souhlasíte a seznámili jste se s obsahem tohoto Řádu a registračního formuláře.

 

 1. JBL Tune 660NC a JBL Tune 500 jsou registrovanými obchodními značkami Harman International. Harman International není spojená s touto akcí.

 

 1. Pořadatelem akce je: Fellowes Ltd | Unit 2, Ontario Drive | New Rossington | Doncaster | DN11 0BF | Velká Británie